Bierkranen    -  zuil met 1 tapkraan
                      -  zuil met meerdere tapkranen

Verlekken voor op de toog
                     
                      -  legblad waar de bierkraan op gemonteerd wordt
                      -  legblad voor de glazen zelf
                      -  legblad met 2 spoelbakken

Een bierkoeler 60 L , 90 L of 150 L afhankelijk van het aantal kranen

                      -  met de koelgroep op afstand
                      -  met aangebouwde koelgroep

Kelderinstallatie bestaande uit:

                  -  kelderplank met CO¬≤ manometer en verdelers in functie
                            van het aantal kranen
                  -  gekoelde bierleidingen en aansluitstukken
                  -  bier- en spoelkoppen voor aansluiting op de biertonnen

tapbeeld

DOOR DERDEN TE VOORZIEN :

            -> water aan en afvoer in de toog nabij de  spoelbakken
            -> wateraanvoer waar de kelderinstallatie wordt gemonteerd
            -> Stroomvoorziening 220v onder de toog